Yhteissuunnittelupeli

Yhteissuunnittelupelin tavoitteena on motivoida ja voimauttaa oppimisyhteisöjen jäseniä suunnittelemaan ja kehittämään oppimisympäristöjä ja niiden toimintaa. Pelin avulla on mahdollista kehittää yhteisön jäsenten suunnittelu- ja muotoilutaitoja. Pelin avulla motivoidaan ja osallistetaan yhteisön jäseniä keskinäiseen yhteistyöhön ja sen avulla tehostetaan mielikuvituksellisia, keskustelevia, empaattisia ja tutkivia ideoiden ja ratkaisujen kehittämismalleja. Pelin avulla luodaan taikakehä, joka helpottaa riskien ottamista ja epävarmuuden kestämistä.