Tärkeä tila

Lapsille ja nuorille on merkityksellistä se, millaisessa tilassa he viettävät aikaansa koulussa. Lapset ja nuoret ilmaisevat usein toiveensa siitä, että tilat eivät olisi laitosmaisia. Lapsille ja nuorille pitävät välituntien viettämisestä pelaten ja puuhaillen muiden lasten ja nuorten kanssa. Heille on tärkeää, että tilat ovat turvallisia. Nuorten yhdessäolon erityinen piirre on se, että he tarvitsevat yhteistä oleskelua toistensa kanssa koulussa olemisen kokemuksen sanoittamiseen ja tätä kautta oman oppilaana ja ryhmän jäsenenä olemisen identiteetin käsittelemiseen.