Kokeilua ja mikroprojekteja

Kokeileminen on tärkeä osa yhteissuunnittelua. Mikroprojekti on toimintatapa, jonka avulla lasten ja nuorten ilmaisemia toiveita ja tarpeita toteutetaan yhdessä koettaviksi muutoksiksi tai toiminnallisiksi tapahtumiksi. Aikuisten osallistuminen mikroprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen voi vaihdella riippuen lasten ja nuorten valmiuksista. Mikroprojekteja voidaan toteuttaa osana opetusta ryhmien välisenä yhteistyönä. Oppimisympäristöissä ideoiden toteuttaminen käytännön tasolla saattaa toisinaan olla työlästä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa mikroprojektien toteuttamisessa vahvistaa voimavaroja sekä lisää osaamista ja sosiaalista pääomaa.