Ilmaisemista ja osallistumista

Kaikkein voimakkain yhteys kouluhyvinvoinnin kokemukseen on itsensä toteuttamisen mahdollisuuksilla, koulun ilmapiirillä, lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisillä sosiaalisilla suhteilla ja kiinnittymisen kokemuksella kouluun. Yhteisön jäsenten havainnot ovat tärkeitä muotoiluprosessin alkuvaiheessa. On tärkeää luoda kouluyhteisön erilaisia tapoja havainnoida ja pohtia omaa ympäristöä ja yhteisöllistä toimintaa.

 

Ystävyydestä iloa

Ystävyys on lasten ja nuorten voimavara. Koulu on tärkeä paikka ystävyyden kokemiselle. Yksinjäämisen pelko on yksi lasten ja nuorten suurimmista peloista. Joskus lapsilla ja nuorilla kuluu koulupäivän aikana paljon voimavaroja yksinjäämisen välttelyyn ja se vie voimia oppimiselta. Tästä syystä on tärkeää kouluympäristön muokkaaminen siten, että se mahdollistaa turvallisen yhdessäolon. Aikuisten tarkoituksenmukainen osallistuminen yhteisen puuhailun suunnitteluun ja oleskeluun vahvistaa lasten ja nuorten keskinäisiä suhteita.