Meidän koulu muotoilee

Meidän koulu muotoilee –hanke on osa Opetushallituksen rahoittamaa Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiskokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistavan yhteissuunnittelun toimintamalli joustavan, toiminnallisen ja hyvinvointia vahvistavan oppimisympäristön kehittämiseksi. Hankkeessa luodaan lapsia ja nuoria suunnittelutyöhön osallistavia käytäntöjä, jotka ovat juurrutettavissa koulun suunnittelukäytäntöihin. Hankkeen aikana luodaan käyttäjälähtöinen näkemys oppimisympäristöön liittyvistä toiveista, kehittämistyön lähtökohdista ja toteuttamismahdollisuuksista sekä kouluyhteisön omin voimavaroin että suunnittelun eri ammattiryhmien kanssa.